Σεμινάρια – Εκδηλώσεις 2019

Στην παρακάτω λίστα παρουσιάζονται τα σεμινάρια τα οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε , με την αγορά εισιτηρίου εισόδου online και η οποία ενημερώνεται καθημερινά.

Η δυνατότητα κρατήσεων σε σεμινάρια ενεργοποιείται μετά την αγορά εισιτηρίου.