Συγκατάθεση Newsletter

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την εταιρεία Bebefest και για το λόγο αυτό αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε μέσω της παρακάτω φόρμας επικοινωνίας, με σκοπό να σας παρέχουμε έγκαιρη ενημέρωση για την δραστηριότητα της Bebefest όσον αφορά την εφαρμογή e-Compliance GDPR.

Τα δεδομένα θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο για τον παραπάνω σκοπό. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας μετά από σχετικό σας αίτημα στην εταιρεία Bebefest .

Σε περίπτωση που αποφασίσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να σας αποστέλλουμε newsletter θα πρέπει να μας ενημερώσετε με αποστολή σχετικού e-mail στο info@bebefest.gr).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την Bebefest θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε το newsletter κάνετε κλικ.