Διαγωνισμός

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Summer Vibes by bebefest

 

.Η διαφημιστική εταιρία με τον διακριτικό τίτλο «ΜyChoice» (εφεξής η «Διοργανώτρια») που εδρεύει στο Περιστέρι, Αριστοτέλους 42, , διοργανώνει την προωθητική ενέργεια με τίτλο «Summer Vibes by bebefest» (εφεξής ο «Διαγωνισμός») η οποία θα διενεργηθεί μέσω του διαδικτυακού τόπου https://1.shortstack.com/rBZvLN

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι ενήλικες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, και έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της εταιρίας «My Choice» καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους πρώτου και δεύτερου βαθμού.

3. O διαγωνισμός άρχεται την 05/09/2019 και λήγει την 30/09/2019 ή σε τυχόν άλλη ημερομηνία που θα ανακοινώσει η Διοργανώτρια. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την 30/9/2019 ,ώρα 23:59.

4. Διευκρινίζεται ότι ο διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Facebook, ούτε συνδέεται με αυτό με οποιονδήποτε τρόπο.

5. Όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής (βλ.2) ,μπορούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό αποκλειστικά και μόνο από τον προσωπικό τους λογαριασμό email και Facebook. Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται & δεν εξαργυρώνονται

6. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει χώρα εντός της διάρκειας του διαγωνισμού και έχουν τηρήσει τη διαδικασία συμμετοχής που περιγράφεται παρακάτω , σε συνδυασμό με την πλήρωση των διατάξεων όλων των επιμέρους όρων του παρόντος. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους καταχώρησης στοιχείων ή ελλιπών συμμετοχών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

7. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό «Summer Vibes by bebefest», απαιτείται η υποβολή δήλωσης συμμετοχής με ανέβασμα(upload) φωτογραφίας στον διαγωνισμό (Στην οποία δεν θα εμφανίζεται το σύνολο του προσώπου του παιδιού), στον διαδικτυακό τόπο https://1.shortstack.com/rBZvLN ,την συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής και like στον επίσημο λογαριασμό Facebook του bebefest (https://www.facebook.com/bebefestival/ ). Εάν οι συμμετέχοντες έχουν ήδη ακολουθήσει την σελίδα της Διοργανώτριας πριν από τον διαγωνισμό, η συμμετοχή θεωρείται έγκυρη.

8.Νικητές θεωρούνται οι συμμετέχοντες που θα συλλέξουν περισσότερες ψήφους ( Votes) . Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην 1η θέση,νικητής είναι η φωτογραφία η οποία καταχωρήθηκε νωρίτερα στον διαγωνισμό . Η φωτογραφία που αναρτήθηκε αργότερα καταλαμβάνει την 2η θέση. Οι θέσεις 4 & 5 & 6 θεωρούνται επιλαχόντες σε περίπτωση που κάποιος από τους 3 νικητές δεν επιθυμεί να παραλάβει τα δώρα του είτε σε περίπτωση που η επικοινωνία μαζί του από την Διοργανώτρια είναι ανέφικτη .Η Διοργανώτρια θα αποστείλει email και θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει εως τις 10/10/2019 μεσω των στοιχείων της φόρμας συμμετοχής. Μετά το πέρας αυτής της ημ/νιας οι Συμμετέχοντες σε καμιά περίπτωση δεν έχουν καμιά σχετική αξίωση έναντι της διοργανώτριας Εταιρίας.

9.O 1ος Νικητής κερδίζει 1 KIDDO SPORT TRIKE αρχικής τιμής 89,00  € από τα καταστήματα KIDDO . Ο 2ος νικητής κερδίζει ένα σετ με 3 προϊόντα βρεφικής περιποίησης της εταιρίας Esselia (περιλαμβάνει α. βρεφικό σαμπουάν β. λαδάκια μασάζ γ. υποαλλεργικό πανάκι μπάνιου).Ο 3ος νικητής κερδίζει 1 Κόσμημα για τον λαιμό »Life» αξιας 39€ απο την Material Drops

10. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, ή να επαναλάβει οσάκις επιθυμεί αυτόν, να αλλάξει το δώρο ή να το ανακαλέσει χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση, και χωρίς καμία υποχρέωση αποζημίωσης.

12. H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή έχει δηλώσει ψευδή στοιχεία. Επιπλέον η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, με διατάξεις της δημοσίας τάξεως ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, ή γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, ή καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους του.

13. Οι Συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια για την παρουσίαση και χρήση των φωτογραφιών του διαγωνισμού γενικά ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου. Έτσι, η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει τα στοιχεία των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον διαγωνισμό και την απονομή του Δώρου, η δε συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως, αυτοδικαίως και άνευ χρηματικού ανταλλάγματος ή αποζημίωσης, τη συναίνεση του συμμετέχοντος για όλες τις ανωτέρω ενέργειες και αποτελεί αυτοδίκαιη αναποζημίωτη εκχώρηση από τον συμμετέχοντα προς την διοργανώτρια όλων των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων στα πλαίσια της παρούσας.

14. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.

15.Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι τόσο της Διοργανώτριας, όσο και των συνεργαζόμενων για τη πραγμάτωση του σκοπού του διαγωνισμού φυσικών ή/ και νομικών προσώπων.

16. Όλοι οι όροι του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://www.bebefest.gr/one-page-10/ . Οι Συμμετέχοντες που επιθυμούν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού μπορούν να απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέντρο 2105750961.

17. Μετά την ολοκλήρωση της προωθητικής ενέργειας κατά τα ανωτέρω, ήτοι την 01/10/2019 Η Διοργανώτρια απαλλάσσεται οποιασδήποτε ευθύνης.