Διαγωνισμός

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

  1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων συμμετοχής.
  2. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όλοι οι κάτοικοι Ελλάδος (μόνο φυσικά πρόσωπα) άνω των δεκαέξι ετών εφόσον συμπληρώσουν σωστά όλα τα πεδία του Δελτίου Συμμετοχής με τα πλήρη και πραγματικά τους στοιχεία. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όλοι οι επισκέπτες του φεστιβάλ BEBEFEST στις 20 & 21 /10/2018. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην Εταιρεία  με διακριτικό τίτλο «MY CHOICE» και έδρα στην οδό Αριστοτέλους 42, Περιστέρι, Αθήνα καθώς και οι συγγενείς τους έως πρώτου βαθμού.
  3. Τα Δελτία Συμμετοχής θα διατίθενται στην είσοδο του φεστιβάλ BEBEFEST που διοργανώνεται στο εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου, Δωδεκανήσου 106 και Αναπαύσεως στις 20 & 21 /10/2018. Οι συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν το Δελτίο Συμμετοχής και να το ρίξουν στην κληρωτίδα. Μια μόνο συμμετοχή για τον καθένα θα γίνεται δεκτή. Έγκυρα θεωρούνται τα Δελτία Συμμετοχής, τα οποία έχουν όλα τα στοιχεία του συμμετέχοντος. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν στις  στις 20 & 21 /10/2018 κατά την διάρκεια του φεστιβάλ.
  4. Οι νικητές που θα κληρωθούν είναι συνολικά 38 (τριανταοκτώ) και 10 ( δέκα) αναπληρωματικοί, οι οποίοι θα κερδίσουν το δώρο του νικητή που δεν θα ανταποκριθεί στις ενημερώσεις, με αντίστοιχη σειρά .Οι κληρωθέντες θα κερδίσουν δώρα τα οποία δημοσιεύονται στην επίσημη σελίδα του BEBEFEST, στόν κατάλογο εκθετών και σε banner στον χώρο της έκθεσης.  Δηλώνεται ρητά ότι τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρηματικό έπαθλο ή με άλλο προϊόν.
  5. Η κλήρωση ορίζεται να πραγματοποιηθεί στις 21/10/2018 στις 18.45μμ στην αίθουσα σεμιναρίων του BEBEFEST που διοργανώνεται στο εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου, Δωδεκανήσου 106 και Αναπαύσεως στις 20 & 21 /10/2018 , παρουσία ενός στελέχους της  «MY CHOICE» και ενός τουλάχιστον εκθέτη -δωροθέτη αντίστοιχα, καθώς και όσων εκ των συμμετεχόντων το επιθυμούν.
  6. Οι τυχεροί νικητές θα ενημερωθούν μέσω τηλεφώνου ή/και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στα στοιχεία που έχουν δηλώσει και τα ονόματά τους θα ανακοινωθούν και στο site του φεστιβάλ (www.bebefest.gr) Σε περίπτωση που ένας εκ των νικητών, αφού ειδοποιηθεί με πέντε τηλεφωνικές κλήσεις ή/και με ηλεκτρονική αλληλογραφία, δεν ανταποκριθεί, τότε καλείται ο πρώτος σε σειρά αναπληρωματικός. Το ίδιο θα συμβεί όταν η διοργανώτρια εταιρεία «MY CHOICE»  κατά την προσπάθεια επικοινωνίας της με τον συμμετέχοντα, διαπιστώσει ότι τα στοιχεία επικοινωνίας που της έχουν δοθεί είναι ανακριβή και για αυτό το λόγο δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί του.
  7. Τα δώρα θα παραλαμβάνονται κατόπιν επικοινωνίας του νικητή με τις εταιρείες που τα χορηγούν κατόπιν μεσολάβησης του διοργανωτή. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη δημοσίευση των προγραμματισμένων Δώρων και την διαθεση μόνο υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω, αποκλειομένης κάθε άλλης ευθύνης της.
  8. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο site της διοργανώτριας εταιρείας (www.bebefest.gr) .
  9. Η διοργανώτρια εταιρεία «MY CHOICE»  διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει μονομερώς τους όρους συμμετοχής ή/και διεξαγωγής των κληρώσεων, ή να ματαιώσει τον Διαγωνισμό, καθώς και να ακυρώσει την κλήρωση για σπουδαίο λόγο. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μεταβολής των όρων, αναβολής ή ματαίωσης ή ακύρωσης του Διαγωνισμού και οι συμμετέχοντες ουδεμία αξίωση έχουν κατά αυτής εξ αυτού του λόγου.
  10. Η συμμετοχή στις κληρώσεις συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος στην πιθανή ένταξη και επεξεργασία από την «MY CHOICE»  των προσωπικών δεδομένων του σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων τηρούμενο σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, για την εξυπηρέτηση και παρακολούθηση της δια του παρόντος διαγωνισμού καθιδρυόμενης συναλλακτικής σχέσης, και για την ενημέρωσή (και μόνο)του συμμετέχοντος για την παρούσα και για επόμενες διοργανώσεις. Ο συμμετέχων έχει δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή στοιχείων του που τηρούνται σε Αρχείο, κατά τους όρους του Ν.2472/1997, όπως ισχύει.