Διαγωνισμός

      ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ”BEBEFEST 2019”

 1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων συμμετοχής.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όλοι οι κάτοικοι Ελλάδος (μόνο φυσικά πρόσωπα) άνω των δεκαέξι ετών εφόσον συμπληρώσουν σωστά όλα τα πεδία του Δελτίου Συμμετοχής με τα πλήρη και πραγματικά τους στοιχεία. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όλοι οι επισκέπτες του φεστιβάλ BEBEFEST στις 19 & 20 Οκτωβρίου 2019. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην Εταιρεία με διακριτικό τίτλο «MY CHOICE» και έδρα στην οδό Αριστοτέλους 42, Περιστέρι, Αθήνα καθώς και οι συγγενείς τους έως πρώτου βαθμού.
 3. Τα Δελτία Συμμετοχής θα διατίθενται στην είσοδο του φεστιβάλ BEBEFEST που διοργανώνεται στο εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου, Δωδεκανήσου 106 και Αναπαύσεως στις 19 & 20 Οκτωβρίου 2019. Οι συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν το Δελτίο Συμμετοχής και να το ρίξουν στην κληρωτίδα. Μια μόνο συμμετοχή για τον καθένα θα γίνεται δεκτή. Έγκυρα θεωρούνται τα Δελτία Συμμετοχής, τα οποία έχουν όλα τα στοιχεία του συμμετέχοντος. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν στις 19 & 20 Οκτωβρίου 2019 κατά την διάρκεια του φεστιβάλ.
 4. Οι νικητές που θα κληρωθούν είναι συνολικά 134 (εκατόν τριάντα τέσσερα) και 30 ( τριάντα) αναπληρωματικοί, οι οποίοι θα κερδίσουν το δώρο του νικητή που δεν θα ανταποκριθεί στις ενημερώσεις, με σειρά προτεραιότητας .Οι κληρωθέντες θα κερδίσουν δώρα τα οποία δημοσιεύονται στον κατάλογο εκθετών, στα επίσημα socia media και εκτίθενται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο τοποθέτησης προιόντων μέσα στο φεστιβάλ. Δηλώνεται ρητά ότι τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρηματικό έπαθλο ή με άλλο προϊόν.
 5. Η κλήρωση ορίζεται να πραγματοποιηθεί στις 20/10/2019 περί τις 19.00μμ στην αίθουσα σεμιναρίων Α του BEBEFEST που διοργανώνεται στο εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου, Δωδεκανήσου 106 και Αναπαύσεως στις 19 & 20 Οκτωβρίου 2019, παρουσία ενός στελέχους της «MY CHOICE» και ενός τουλάχιστον εκθέτη -δωροθέτη αντίστοιχα, καθώς και όσων εκ των συμμετεχόντων το επιθυμούν.
 6. Οι τυχεροί νικητές θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα στοιχεία που έχουν δηλώσει και τα ονόματά τους θα ανακοινωθούν και στο site του φεστιβάλ (www.bebefest.gr). Σε περίπτωση που ένας εκ των νικητών, αφού ειδοποιηθεί με ηλεκτρονική αλληλογραφία και δύο τηλεφωνικές κλήσεις και δεν ανταποκριθεί, τότε καλείται ο πρώτος σε σειρά αναπληρωματικός. Το ίδιο θα συμβεί όταν η διοργανώτρια εταιρεία «MY CHOICE» κατά την προσπάθεια επικοινωνίας της με τον συμμετέχοντα, διαπιστώσει ότι τα στοιχεία επικοινωνίας που της έχουν δοθεί είναι ανακριβή και για αυτό το λόγο δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί του.
 7. Τα δώρα θα παραλαμβάνονται κατόπιν επικοινωνίας του νικητή από τις εταιρείες που τα χορηγούν κατόπιν μεσολάβησης του διοργανωτή. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη γνωστοποίηση των προγραμματισμένων δώρων και την διαμεσολάβηση με τις εταιρείες μόνο υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω, αποκλειόμενης κάθε άλλης ευθύνης της.
 8. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο site της διοργανώτριας εταιρείας (www.bebefest.gr) .
 9. Η διοργανώτρια εταιρεία «MY CHOICE» διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει μονομερώς τους όρους συμμετοχής ή/και διεξαγωγής των κληρώσεων, ή να ματαιώσει τον Διαγωνισμό, καθώς και να ακυρώσει την κλήρωση για σπουδαίο λόγο. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μεταβολής των όρων, αναβολής ή ματαίωσης ή ακύρωσης του Διαγωνισμού και οι συμμετέχοντες ουδεμία αξίωση έχουν κατά αυτής εξ αυτού του λόγου.
 10. H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή έχει δηλώσει ψευδή στοιχεία. Επιπλέον η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, με διατάξεις της δημοσίας τάξεως ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, ή γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, ή καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους του.
 11. Οι Συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια για την παρουσίαση και χρήση των φωτογραφιών και video που έχουν ληφθεί τις ημέρες και ώρες στο χώρο του φεστιβάλ, των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου. Έτσι, η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει τα στοιχεία των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον φεστιβάλ και την απονομή των δώρων, η δε συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό (κλήρωση) παρέχει αυτομάτως, αυτοδικαίως και άνευ χρηματικού ανταλλάγματος ή αποζημίωσης, τη ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων στα πλαίσια της παρούσης, στην πιθανή ένταξη και επεξεργασία από την «MY CHOICE» των προσωπικών δεδομένων του σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων τηρούμενο σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, όπως ισχύει, για την εξυπηρέτηση και παρακολούθηση της δια του παρόντος διαγωνισμού καθ ιδρυόμενης συναλλακτικής σχέσης, για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και για την ενημέρωσή του συμμετέχοντος για την παρούσα και για επόμενες διοργανώσεις. Ο συμμετέχων έχει δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή στοιχείων του που τηρούνται σε Αρχείο, κατά τους όρους του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, όπως ισχύει,για όλες τις ανωτέρω ενέργειες και αποτελεί αυτοδίκαιη αναποζημίωτη εκχώρηση από τον συμμετέχοντα προς την διοργανώτρια
 12. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.
 13. Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και της γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων κατά τα ανωτέρω, η Διοργανώτρια απαλλάσσεται οποιασδήποτε ευθύνης.

 

 

 

 

 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Summer Vibes by bebefest

 

Η διαφημιστική εταιρία με τον διακριτικό τίτλο «ΜyChoice» (εφεξής η «Διοργανώτρια») που εδρεύει στο Περιστέρι, Αριστοτέλους 42, , διοργανώνει την προωθητική ενέργεια με τίτλο «Summer Vibes by bebefest» (εφεξής ο «Διαγωνισμός») η οποία θα διενεργηθεί μέσω του διαδικτυακού τόπου https://1.shortstack.com/rBZvLN

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι ενήλικες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, και έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της εταιρίας «My Choice» καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους πρώτου και δεύτερου βαθμού.

3. O διαγωνισμός άρχεται την 05/09/2019 και λήγει την 30/09/2019 ή σε τυχόν άλλη ημερομηνία που θα ανακοινώσει η Διοργανώτρια. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την 30/9/2019 ,ώρα 23:59.

4. Διευκρινίζεται ότι ο διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Facebook, ούτε συνδέεται με αυτό με οποιονδήποτε τρόπο.

5. Όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής (βλ.2) ,μπορούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό αποκλειστικά και μόνο από τον προσωπικό τους λογαριασμό email και Facebook. Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται & δεν εξαργυρώνονται

6. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει χώρα εντός της διάρκειας του διαγωνισμού και έχουν τηρήσει τη διαδικασία συμμετοχής που περιγράφεται παρακάτω , σε συνδυασμό με την πλήρωση των διατάξεων όλων των επιμέρους όρων του παρόντος. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους καταχώρησης στοιχείων ή ελλιπών συμμετοχών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

7. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό «Summer Vibes by bebefest», απαιτείται η υποβολή δήλωσης συμμετοχής με ανέβασμα(upload) φωτογραφίας στον διαγωνισμό (Στην οποία δεν θα εμφανίζεται το σύνολο του προσώπου του παιδιού), στον διαδικτυακό τόπο https://1.shortstack.com/rBZvLN ,την συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής και like στον επίσημο λογαριασμό Facebook του bebefest (https://www.facebook.com/bebefestival/ ). Εάν οι συμμετέχοντες έχουν ήδη ακολουθήσει την σελίδα της Διοργανώτριας πριν από τον διαγωνισμό, η συμμετοχή θεωρείται έγκυρη.

8.Νικητές θεωρούνται οι συμμετέχοντες που θα συλλέξουν περισσότερες ψήφους ( Votes) . Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην 1η θέση,νικητής είναι η φωτογραφία η οποία καταχωρήθηκε νωρίτερα στον διαγωνισμό . Η φωτογραφία που αναρτήθηκε αργότερα καταλαμβάνει την 2η θέση. Οι θέσεις 4 & 5 & 6 θεωρούνται επιλαχόντες σε περίπτωση που κάποιος από τους 3 νικητές δεν επιθυμεί να παραλάβει τα δώρα του είτε σε περίπτωση που η επικοινωνία μαζί του από την Διοργανώτρια είναι ανέφικτη .Η Διοργανώτρια θα αποστείλει email και θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει εως τις 10/10/2019 μεσω των στοιχείων της φόρμας συμμετοχής. Μετά το πέρας αυτής της ημ/νιας οι Συμμετέχοντες σε καμιά περίπτωση δεν έχουν καμιά σχετική αξίωση έναντι της διοργανώτριας Εταιρίας.

9.O 1ος Νικητής κερδίζει 1 KIDDO SPORT TRIKE αρχικής τιμής 89,00  € από τα καταστήματα KIDDO . Ο 2ος νικητής κερδίζει ένα σετ με 3 προϊόντα βρεφικής περιποίησης της εταιρίας Esselia (περιλαμβάνει α. βρεφικό σαμπουάν β. λαδάκια μασάζ γ. υποαλλεργικό πανάκι μπάνιου).Ο 3ος νικητής κερδίζει 1 Κόσμημα για τον λαιμό ”Life” αξιας 39€ απο την Material Drops

10. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, ή να επαναλάβει οσάκις επιθυμεί αυτόν, να αλλάξει το δώρο ή να το ανακαλέσει χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση, και χωρίς καμία υποχρέωση αποζημίωσης.

12. H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή έχει δηλώσει ψευδή στοιχεία. Επιπλέον η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, με διατάξεις της δημοσίας τάξεως ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, ή γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, ή καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους του.