Σόφτη Φωτεινή | Δικηγόρος

Η Φωτεινή Σόφτη είναι νομικός και εργάζεται ως μαχόμενη δικηγόρος από το έτος 1997. Είναι απόφοιτος του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στο Αστικό και το Εμπορικό δίκαιο. Είναι επίσης πτυχιούχος Ψυχολογίας του τμήματος ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου .
Από το έτος 2006 έχει συστήσει την δικηγορική εταιρεία << ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ – ΣΟΦΤΗ – ΠΑΣΧΑΛΗΣ >>με έδρα την Αθήνα της οποίας αποτελεί ιδρυτικό μέλος και συνεταίρος και από την οποία δραστηριοποιείται επαγγελματικά στους χώρους του εμπορικού και αστικού δικαίου με έμφαση στο δίκαιο των συμβάσεων και το οικογενειακό δίκαιο .
Είναι ιδρυτικό μέλος και νομικός σύμβουλος του σωματείου << ΠΑΙΔΥ παιδί δύναμη υπομονή >> για την στήριξη των δημοσίων νοσοκομείων , των παιδιών που νοσούν και νοσηλεύονται και των οικογενειών τους , καθώς και του πανελληνίου σωματείου << ΕΝΕΟΝ Ένωση Ελληνίδων για την Οικογένεια και την Νεότητα >>.
Στα πλαίσια αυτά έχει συμμετάσχει ως ομιλήτρια σε σειρά ημερίδων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε forum γυναικείων οργανώσεων με αντικείμενο την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών ιδίως στον εργασιακό τομέα.