Ομιλητές

Κατερίνα Στάρφα – Κλινική Ψυχολόγος (Φαιναρέτη)

Η Κατερίνα Στάρφα είναι Κλινική Ψυχολόγος, απόφοιτος του Τμήματος Ψυχολογίας του
Πανεπιστημίου Paris 5 της Γαλλίας. Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στην
Κλινική Ψυχολογία και Ψυχοπαθολογία στο ίδιο Πανεπιστήμιο καθώς και μεταπτυχιακές
σπουδές στην Ψυχανάλυση στο Paris 8 της Γαλλίας.

Από το 2021, εργάζεται ως κλινική
ψυχολόγος στο Κέντρο Ημέρας για τη Φροντίδα της Ψυχικής Υγείας της Γυναίκας
(περιγεννητικές ψυχικές διαταραχές) της ΑμΚΕ Φαιναρέτη.