Ομιλητές

Ελπινίκη Πομόνη: Msc Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια (Happy Choice)

Η Ελπινίκη Πομόνη, ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην Κλινική Ψυχολογία και Ψυχοπαθολογία στο Πανεπιστήμιο Rouen της Γαλλίας,(Université de Roυen Haute Normandie, France).

Eργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας και είναι Επιστημονικός Συνεργάτης, στο Κέντρο Νευροεξελικτικής Αγωγής Παιδιού (ΚΝΑΠ) στην Αθήνα. Εξειδικεύθηκε σε τομείς Ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων- Ψυχοδυναμικής , Συστημικής στην Κοινότητα, διαχείριση κρίσεων σε ατόμικό και οικογενειακό επίπεδο, καθώς και εξειδίκευση σε θέματα Πρόληψης και εξαρτητικών συμπεριφορών από Πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα τελευταία χρόνια εξειδικεύθηκε στo ΝευροΘυμικό Σχεσιακό Μοντέλο (The NeuroAffective Relational Model™, ΝΑRM για το αναπτυξιακό τραύμα. Βασικός τομέας της δουλειάς αντιμετώπιση του αναπτυξιακού τραύματος και η
Ψυχολογική Στήριξη γονέων.

Είναι συντονίστρια Ομάδων Γονέων και Εφήβων ενώ υλοποίησε πολυάριθμα προγράμματα για γονείς, εκπαιδευτικούς καθώς και προληπτικές παρεμβάσεις σε μαθητές στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σαν Ψυχολόγος , Επιστημονικό Στέλεχος Προληψης και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας.
Υπήρξε ιδρύτρια και Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας στο Χαιδάρι Αθηνών.

Εργάσθηκε στο Κέντρο Πρόληψης Σοργή. Διετέλεσε επιστημονικός Συνεργάτης του Εθνικού Κέντρου Ερευνών Ιταλίας. Προτάσεις της σε θέματα Ψυχικής Υγείας , υλοποιήθηκαν μέσα από διεθνή διεπιστημονικά προγράμματα, στην Κεντρική Αμερική με την συνεργασία καθηγητών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Ιταλίας.. Είναι μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων ΣΕΨ, ECPA, και προσκείμενη στην Πανελλήνια Ένωση Σωματικής Ψυχοθεραπείας ΠΕΣΩΨ. Επιστημονικά άρθρα έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή περιοδικά. Είναι Επιστημονικός Συνεργάτης της Happy Choice.